Tại các địa hình đồi núi phức tạp hoặc ngoài khơi chúng ta khó có thể xây dựng các cột đo gió có chiều cao lớn. Để đo gió các khu vực này cần sử dụng thiết bị đo gió trên cao công nghệ LiDAR WindCube có thể đo gió tới độ cao 300m.

Hiển thị kết quả duy nhất

zalo