cột đo gió Pú Đao

Tháng Năm 1, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió tại Pú Đao, Nậm Nhùn, Lai Châu

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo