Thiết bị đo địa chấn Accelerograph đập thuỷ điện

Tháng Chín 12, 2019
Đập thuỷ điện Al-Wehda Jordan

Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc đập thuỷ điện và hồ chứa

Thiết bị quan trắc đập thuỷ_điện là một lĩnh vực mà Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam (VEGI.,JSC) có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi đã thực hiện cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống quan trắc cho rất nhiều công trình thuỷ điện tại Việt Nam, Lào như. Để tham khảo các dự án mà chúng tôi đã thực hiện, Quý khách vui lòng tham khảo dự án đập thuỷ điện và hồ chứa đã hoàn thành.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ QUAN TRẮC ĐẬP THUỶ_ĐIỆN

  • Thành phần, nội dung và khối lượng công tác quan trắc được quy định theo cấp, loại và hình thức công trình.
  • Khi bố trí thiết bị quan trắc phục vụ cho công tác nghiên cứu để làm rõ thêm hoặc chính xác hoá các vấn đề lý thuyết tính toán thì phải có chế độ quan trắc đặc biệt.
  • Quan trắc công trình thuỷ lợi phải được tiến hành từ khi mở móng xây dựng, trong suốt quá trình thi công và khai thác vận hành công trình. Công tác tổ chức quan trắc ở giai đoạn xây dựng do ban quản lý dự án chủ trì tổ chức thực hiện, thời kỳ vận hành khai thác do bộ phận quản lý khai thác công trình thực hiện.
  • Quy định về công tác lưu trữ, quản lý và sử dụng tài liệu quan trắc:
    • Các kết quả quan trắc cần được phân tích, tính toán, tổng hợp để sử dụng và gửi cho các cơ quan quản lý, thiết kế công trình và nghiên cứu khoa học khi có yêu cầu;
    • Công tác lưu trữ, quản lý và sử dụng tài liệu quan trắc là nhiệm vụ
Read the rest
zalo