cột đo gió Phúc Than

Tháng Năm 1, 2022
Thiết kế, thi công, lắp đặt và vận hành cột đo gió

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo