cột đo gió Gia LAi

Tháng Năm 1, 2022
Cột đo gió 120m tại Đắk Đoa - Gia Lai

Thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành cột đo gió tại Đắk Đoa, Gia Lai

Dự án sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.Read the rest

zalo